Fallstudie

AWS DevOps automatiserar publiceringsplanering

Introduktion

Traditionellt sett kännetecknas publicering av programuppdateringar oftast av störningar i tjänsterna och obekvämligheter för slutanvändarna. När PCG arbetade med det brittiska förlaget Spike Diamond kunde vi visa hur DevOps och Publiceringsplanering gör att programändringar införs på ett samordnat sätt samtidigt som driftstopp minimeras.

Om Spike Diamond

Spike Diamond är ett förlag baserat i Storbritannien, kända för online-publikationer så som Holler Country, ett onlinemagasin som täcker nyheter, artister o.s.v från countrymusikens värld.

Utmaningen

Under sitt arbete med Holler Country kontaktade Spike Diamond PCG för att få hjälp med att effektivisera sin Publiceringsplanering, samt automatisera distributionen genom alla utvecklingsstadier. Holler Country distribuerades via en serverlös konfiguration på AWS och målet var därför att uppnå högsta möjliga produktivitet för utvecklingsteamet utan att försämra kvaliteten. Ett naturligt steg för att optimera utvecklingsprocessen var ta bort alla manuella och repetitiva steg som är relaterade till publiceringen.

Lösningen

PCG analyserade och diskuterade de nuvarande utvecklingsprocesserna med kunden. Kunden var mottaglig för att ändra och anpassa processen till PCG's fördefinierade mallar för en AWS DevOps-pipeline.

Med hjälp av CloudFormation skapar mallarna en ny CodePipeline för varje funktionsgren. När CodePipelinen genomgått den obligatoriska och automatiserade testningen samt fått godkännande frånQA(Quality Assurance = kvalitetssäkring) och PO (Product Owner = produktägare), sammanfogas koden automatiskt till huvudgrenen i CodeCommit där den testas igen och sedan distribueras till produktionen. Den automatiserade testningen inkluderar enhetstester och integrationstester med fokus på framförallt säkerhet och penetrationstester. Vid en lyckad kodsammanslagning tas alla de resurser som är kopplade till funktionsgrenen automatiskt bort.

Mallarna implementerades med mindre anpassningar av Utvecklingsprocessen och nu följer Spike Diamond en SCRUM-process för projektledning och planering, uppdaterat med en automatiserad CI/CD-pipeline för Publiceringsplanering.

Arkitektur diagram
Architectural diagram
Fördelar och resultat

De implementerade pipeline’arna tar bort manuella steg i utgivningshanteringen, vilket direkt effektiviserar processen. Det resulterar i är att funktioner publiceras oftare och med hög kvalitet. Lösningen möjliggör också att utvecklingsteamet kan arbeta med flera funktionsgrenar parallellt, samt testa funktionerna oberoende av varandra. Det innebär att medlemmarna i Utvecklingsteamet inte längre blir beroenden av varandra utan kan istället uppnå den önskade produktivitetsnivån.

Det visade sig att automatiseringen av de tidigare manuella stegen minskade utvecklarnas arbetsbelastning med upp till 25%. Tid som istället kunde användas till att utveckla nya funktioner.”

Om Miracle Mill

På Miracle Mill är vi passionerade entreprenörer och ingenjörer som arbetar med att använda modern banbrytande molnteknik. Vi är ett molnföretag som fokuserar på att bygga skalbara applikationer med AWS-molntjänster.

Vi tillhandahåller molnkonsulttjänster med en Agil iterativ process för mjukvaruutveckling och DevOps-metoder.

Vi tillhandahåller molnkonsulttjänster med en Agil iterativ process för mjukvaruutveckling och DevOps-metoder.

Använda tjänster

Läs mer

Artikel
Så kommer du igång med AWS DevOps-verktyg

Lär dig hur du kan skapa och integrera en DevOps-pipeline med hjälp av AWS DevOps-verktyg. Automatisera stegen i dina programvarulanseringsprocesser på ett sätt som passar dig och din organisation bäst.

Läs mer
Artikel
Vad är Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework är ett hjälpverktyg för molndesign, men vad gör det exakt? Vi presenterar de viktigaste delarna och hur de hjälper dig.

Läs mer
Fallstudie
Använd CI/CD och AWS Lambda för att utveckla bättre bokningssystem

Teevolution är ett innovativt svenskt teknikföretag, känt för sina golfrelaterade produkter och tjänster som SmartGolfa. Läs vår fallstudie som visar vilken roll AWS Lambda spelade för att skapa en effektiv lösning åt dem.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

Scotland
Arrow Down