partners

AWS

AWS

Vår status som AWS Premier Tier Services Partner visar på vårt djupt rotade engagemang för att leverera exceptionella lösningar i hela AWS ekosystemet. Genom vår expertis och vårt partnerskap med AWS har vi hjälpt organisationer växa och nå sina affärsmål med hjälp av molnet, oavsett var i sin molnresa de befinner sig. Vi gör detta genom att aktivt delta i program, kompetens och utbildningar som endast är tillgängliga för AWS partners och integrerar detta i vårt tjänsteutbud.

Läs mer
Microsoft

Microsoft

Som en av de ledande Microsoft-partnerna i Europa lyfter våra Microsoft Solutions Partner-beteckningar fram vår tekniska kompetens när det gäller att leverera förstklassiga Microsoft Cloud-lösningar, inklusive certifieringar inom Modern Work, Infrastructure (Azure), Data & AI (Azure), Digital & App Innovation (Azure), samt Security och flera specialiseringar.

Läs mer

Våra erbjudanden

Amazon Web Services
Amazon Web Services

Stärk ditt företag och utnyttja AWS fulla potential med vårt omfattande utbud av tjänster.

Kom igång
Azure Services
Azure Services

Som Microsoft Solutions Partner utformar och bygger vår utbildade personal nya och befintliga Azure-miljöer för att utnyttja och optimera molnets kraft.

Kom igång
AWS Well-Architected Review
AWS Well-Architected Review

Well-Architected Review är en tjänst för bedömning av molnarkitektur för att granska dina arbetsbelastningar mot AWS Well-Architected Framework.

Kom igång
Molnbaserad utveckling
Molnbaserad utveckling

Expertis inom utformning, hantering och optimering av skalbara applikationer på AWS, Azure och Google Cloud, anpassade till specifika affärsbehov.

Kom igång

Låt oss jobba tillsammans

Scotland
Arrow Down