Azure Services

Miracle Mill är Microsoft Gold Partner, med Gold kompetens inom både Azure och Devops.

Vårt Microsoft Partnerskap

Microsoft Gold Certified PartnersExternal Link är ackrediterade av Microsoft som oberoende leverantörer av teknisk support. Vi har kapaciteten att utveckla och ge support till lösningar som använder Microsofts produkter och teknik. Vår personal är certifierade och utbildade för att använda Microsoft-teknik för dina skräddarsydda lösningar.

Relaterade tjänster

Azure DevOps

Automatiseringar av bygg, tester, driftsättning och policyvalidering som leder till kvalitetsförbättringar och möjliggör regelbundna driftsättningar.

Azure Migrationer

Migrering av Azure-system och applikationer för att öka säkerheten och effektiviteten, öka flexibiliteten och maximera dina kostnadsbesparingar.

Azure Utveckling

Planera och implementera molnets kraft för att hysa och lansera dina lösningar, med hjälp av våra erfarna och certifierade Azure-experter.

Serverless Utveckling

Utveckla dina serverlösa applikationer med våra erfarna ingenjörer och bygg bättre, skalbara lösningar med hög tillgänglighet och lägre kostnader.