AWS Managed Services

Vi är stolta över att erbjuda AWS Managed Services, en omfattande lösning för att hantera och optimera din AWS-miljö. Vår tjänst är byggd på nyckelbegrepp inom molnet, designprinciper och arkitektur bästa praxis, med fokus på att leverera de sex AWS Well-Architected Pelarna: Operationell excellens, Säkerhet, Tillförlitlighet, Prestanda, Kostnadsoptimering och Hållbarhet.

Våra ITIL-kompatibla processer och certifierade team kommer att etablera övervakning och incidenthantering, backup och katastrofåterställningsprocedurer, samt tillhandahålla support för din AWS-miljö. Som en officiell AWS Advanced Tier Services Partner, kommer vårt certifierade personal att arbeta med dig för att designa, arkitektera, bygga, migrera och hantera dina arbetsbelastningar och applikationer på AWS, påskynda din resa till molnet och optimera din miljö genom att använda AWS Well-Architected-principer och -ramverk.

Vi erbjuder också ett utbud av tilläggstjänster för att förbättra din upplevelse, såsom övervakning och incidenthantering på 24/7-basis, tredjelinjesupport, behörighetsadministration och kostnadsstyrning. Med flexibla alternativ och ingen bindningstid är det enkelt att anmäla sig till våra hanterade tjänster och ta kontroll över din AWS-miljö.

Tjänstens funktioner

AWS Advanced Consulting Partner

Din AWS-miljö kommer att vara i goda händer eftersom vi är en officiell AWS Advanced Tier Services Partner. Vi hjälper våra kunder att designa, arkitektera, bygga, migrera och hantera arbetsbelastningar och applikationer på AWS, vilket accelererar er resa till molnet.

AWS Well-Architected

Med vår tjänst inkluderar vi tid med våra certifierade AWS Solution Architects. De kommer att hjälpa dig att ytterligare optimera din miljö genom att använda AWS Well-Architected principer och ramverk.

AWS Certifierad personal

Vårt team har årtionden av samlad erfarenhet av AWS och har en omfattande rad av AWS-certifikat. När du anmäler dig till våra hanterade tjänster kommer du att arbeta med AWS-certifierade SysOps-administratörer, certifierade DevOps-ingenjörer och certifierade utvecklare.

Övervakning och incidenthantering – kontorstid

Vårt team kommer att genomgående granska och svara på händelser och larm i din molnmiljö. De kommer att justera och finjustera miljön för att minimera händelser som kan utlösa larm och säkerställa oavbruten tjänst och minimalt driftstopp under arbetstid. De kommer också att arbeta för att lösa potentiella hot och hinder för din verksamhet samt etablera backup och katastrofåterställningsåtgärder för att säkerställa kontinuiteten i ditt företag.

Månadsvis översyn

I början av varje månad håller vi ett retrospektivt månadsmöte med kunden, för att gå igenom SLA-rapporten och tjänstens prestanda. Vi diskuterar även potentiella förbättringar av molnmiljön för att motverka händelser som kan utlösa larm.

Ingen bindningstid

Det krävs inga flerårskontrakt, straffavgifter vid tidig uppsägning eller minsta köpesumma för att använda våra managed services. Det är inte svårare än så.

Övervakning och incidenthantering – dygnet runt (tilläggstjänst)

Denna tilläggstjänst omfattar svar på kritiska incidenter utanför kontorstid, vilket säkerställer oavbruten service och minimala driftstopp.

Tredje linjens support (tilläggstjänst)

Den här tilläggstjänsten omfattar lösning av applikationsrelaterade supportärenden som kräver specifik expertis och djup kunskap om applikationen.

Tillgänglig för applikationer som utvecklats av Miracle Mill och är föremål för tids- och materialprissättning.

Behörighetshantering (tilläggstjänst)

Vår tjänst för behörighetshantering hjälper dig hantera behörigheter för mänskliga och maskinella identiteter som behöver åtkomst till din molnmiljö och workloads – så att de endast får behörigheterna de behöver för att utföra specifika uppgifter.

Vårt team kommer att granska dina behörigheter kvartalsvis, för att löpande säkerställa att de sköts ordentligt.

Kostnadshantering (tilläggstjänst)

Med vår kostnadshanteringstjänst kan du uppskatta, budgetera och kontrollera dina kostnader med målet att hålla dina molnutgifter inom en godkänd budget. Vi hjälper dig att optimera dina kostnader i flera dimensioner: minska dina kostnader för infrastruktur, dina personalkostnader och kostnader relaterade till oanvänd eller underutnyttjad hårdvara och kapacitet.

Tjänsten inkluderar en inledande genomgång för att upprätta en grundläggande struktur, samt månatliga, kvartalsvisa och årliga granskningar för att kontinuerligt försäkra att kostnaderna hanteras på rätt sätt.

Kom igång med AWS Managed Services

Small

AWS Övervakning och incidenthantering

 • bulletIn

  Upp till 5 användare och 1 workload*

 • bulletIn

  Miljöövervakning

 • bulletIn

  Proaktiv tjänst/kostnadsoptimering

 • bulletIn

  Larm och incidenthantering

 • bulletIn

  Support under kontorstid

 • bulletIn

  Månatliga samtal där framtida optimeringar klargörs

 • bulletIn

  Support med vår AWS-certifierade lösningsarkitekt

14995 SEK / Månad

Business

AWS Övervakning och incidenthantering

 • bulletIn

  Innehåller samma kärnfunktioner som Small-paketet

 • bulletIn

  Betydligt ökad kapacitet på upp till 20 användare och 3 arbetsbelastningar*

24995 SEK / Månad

Enterprise

AWS Övervakning och incidenthantering

 • bulletIn

  Denna företagslösning är utformad för att tillhandahålla en omfattande och anpassad lösning för stora organisationer som använder AWS, med förutsägbara kostnader och ett dedikerat team av experter som stödjer dina operationer.

 • bulletIn

  Utökade supportalternativ

 • bulletIn

  Kontakta oss för prisuppskattningar

Prisuppgifter

*En workload är en samling resurser och kod som levererar affärsvärde, t.ex. en applikation mot kunden eller en backend-process. En workload kan bestå av en delmängd av resurser i ett enskilt AWS-konto eller en samling av flera resurser utöver flera AWS-konton.

Tilläggssupport dygnet runt finns tillgänglig från 29995 SEK / mån.

Vårt Amazon Web Services Partnerskap

2
AWS Competencies
3
Partnerprogram
90+
AWS Certifieringar
20+
AWS Kundlanseringar

Vi är stolt AWS Advanced Consulting Partner!

Möjligheten att utnyttja kraften i AWS-nätverket innebär tillgång till möjligheter och verktyg för att skapa nya lösningar. Samtidigt får man tillgång till mängder av resurser och utbildningsprogram som hjälper kunderna implementera, lansera och hantera applikationer i AWS-molnet. Som partner i AWS Partner NetworkExternal Link ger de här resurserna AWS-kunder utökad och större support.

Relaterade tjänster

Våra erfarenheter från AWS Managed Services

Fallstudie
Migrera till molnet och lägg grunden till fantastiska kundrelationer

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer