Våra erbjudanden

Amazon Web Services
Amazon Web Services

Utveckling av nya eller befintliga miljöer för att definiera och skapa lösningar som utnyttjar kraften i AWS-molnet och förverkligar dina affärsmål.

Läs mer
AWS Well-Architected Review
AWS Well-Architected Review

Well-Architected Review är en tjänst för bedömning av molnarkitektur för att granska dina arbetsbelastningar mot AWS Well-Architected Framework.

Läs mer
AWS Managed Services
AWS Managed Services

Våra hanterade tjänster erbjuder proaktiv optimering och övervakning av AWS, processer som följer ITIL-standarder, ett certifierat team, hantering av händelser och många tilläggstjänster.

Läs mer
Azure Services
Azure Services

Som Microsoft Gold Partner utformar och bygger vår utbildade personal nya och befintliga Azure-miljöer för att utnyttja och optimera molnets kraft.

Läs mer
Bygg Nya Applikationer
Bygg Nya Applikationer

Utformning och konstruktion av anpassade webb-, mobil- och företagsprodukter med hjälp av molnteknik och processer som låter plattformar växa.

Läs mer
Transformera Existerade Applikationer
Transformera Existerade Applikationer

Migrering och gradvis omvandling av befintliga äldre applikationer för att optimera användningen av molnteknik och nå dina affärsmål.

Läs mer