Artikel

En Test-Driven Development metodik

Test-driven development (TDDExternal Link) är en väl etablerad mjukvarudesignpraxis för mjukvaruutveckling, som har varit populär bland många programmerare i årtionden. När en utvecklare använder TDD skriver de testerna före de skriver koden. Det kan verka som en lång väg till slutprodukten i början, men på vägen ger TDD överraskande effektiva fördelar.

Faserna i Test-Driven Development

1. Skapa tester
Utvecklare behöver skapa precisa tester för att verifiera funktionaliteten i slutprodukten. Testet är till en början menat att misslyckas och skrivs baserat på antaganden om hur funktionen ska bete sig.

2. Skriv kod
Utvecklaren skriver den minsta mängden kod som krävs för att testet, som tidigare misslyckades, ska passera. Koden är enkel, inte perfekt, inte klar än och får inte vara utanför funktionaliteten i funktionen. Målet är att testet ska passera.

3. Korrigera kod
När testet misslyckas gör utvecklaren temporära ändringar som krävs för att testet ska passera. Efter korrigeringen kan testet köras framgångsrikt vid omkörning.

4. Refaktorisera kod
När testet körs framgångsrikt refaktoriserar utvecklaren koden. Fokus ligger här på att skriva "ren" kod. Koden måste vara så effektiv, läsbar och underhållbar som möjligt.

Fördelarna med TDD

  • Bättre förståelse  
     Att skriva testet före koden har en stor fördel för utvecklarens förståelse. Det hjälper utvecklaren att sätta sig i användarens skor och föreställa sig verkliga exempel. Detta kommer också att resultera i att man skriver mindre men mer fokuserad kod och producerar lätt sammansättbara och återanvändbara moduler. 
  • Tidsbesparande
     Eftersom testerna redan finns på plats behövs ingen omfattande testning längre för att avgöra om hela koden fungerar korrekt. Med TDD får utvecklaren återkoppling på vad som är nyss skrivet på bara några minuter. Utöver att ingen tid går åt till omfattande testning behöver utvecklaren inte heller spendera tid på att felsöka hela koden. Till slut har teamet mer tid att fokusera på den faktiska slutprodukten. 
  • Ständig omarbetning
     En – om inte den viktigaste – fasen av TDD är omarbetning. Omarbetning i TDD betonar kvaliteten på koden. Utvecklaren fokuserar på att ta bort dupliceringar eller potentiellt optimera koden och öka effektiviteten utan att ändra beteendet hos slutprodukten. 

Hur implementerar PCG Test-Driven Development?

På PCG följer vi AgileExternal Link-processen. Vår erfarenhet har visat att Testdriven Utveckling fungerar bra med att arbeta på ett Agile sätt. Det säkerställer att teamet har en fullständig förståelse för lösningen, arbetar mycket fokuserat på koden och har regelbunden kontakt med kunden som är involverad från första början. Med Test-Driven Development levererar teamet en slutprodukt som är mycket stabil, underhållbar och effektiv.

Är du nyfiken på hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig? Kontakta oss och låt oss börja bygga idag!

Använda tjänster

Mjukvaru-utveckling
Serverless Utveckling
Molnbaserad utveckling
Kom igång

Läs mer

Fallstudie
AWS Lambda
AWS S3
Serverless
Använd AWS Lambda för att driva en serverlös plattform för händelsehantering

Vad är Festyvent? Festyvent arbetar nära evenemangsarrangörer för att hitta nya sätt att engagera publiken genom unika digitala upplevelser och dataanalys. Denna webb- och mobilapp skapar mycket anpassade appar för liveevenemang. Appen tillåter evenemangsarrangörer att märka sitt evenemang och spåra sin publik. Appanvändare kan delta i digitala upplevelser skräddarsydda för dem.

Läs mer
Fallstudie
Migrera till molnet och lägg grunden till fantastiska kundrelationer

SmartGolfa är en webb- och mobilplattform som låter användare spela golf i sin egen takt. Användare kan köpa golfpaket som kan användas i ett nätverk av banor i Sverige, enligt deras schema. Teevolution startade SmartGolfa 2009. Sedan lanseringen har plattformen haft kontinuerlig tillväxt. Idén till SmartGolfa kom från det enkla konceptet att göra golf mer digitalt tillgängligt och öppna marknaden för en ny publik genom att hålla kostnaderna nere. Applikationen tillåter användare att boka starttider på 60+ golfbanor och köpa greenfee-avgifter. Användare har också möjlighet att belönas med gratis greenfee-avgifter genom att rekrytera vänner. Användare loggar in med sina telefoner för att köpa paket som kan användas under golfsäsongen.

Läs mer
Fallstudie
Använd CI/CD och AWS Lambda för att utveckla bättre bokningssystem

Teevolution är ett innovativt svenskt teknikföretag, känt för sina golfrelaterade produkter och tjänster som SmartGolfa. Läs vår fallstudie som visar vilken roll AWS Lambda spelade för att skapa en effektiv lösning åt dem.

Läs mer
Artikel
Vad är molntjänster?

Molntjänster finns överallt, men det är inte alltid enkelt att beskriva dem. Läs vår artikel för att lära dig deras bakgrund, vad de gör och hur de kan hjälpa ditt företag.

Läs mer
Se allt

Låt oss jobba tillsammans

Scotland
Arrow Down